Informatie theaterkostuums

Werkwijze
Nieuw ontwerp van een theaterkostuum: nadat u uw wensen kenbaar heeft gemaakt, wordt er door made by Josje een voorstel gedaan, meestal in de vorm van een tekening en een offerte. Door Josje worden na opdracht vervolgens de materialen e.d. ingekocht en kan de productie beginnen. De levertijd is in overleg met de klant, met een minimum van 3 weken.

Theaterkostuums huren

  • De huurder is tijdens de huurperiode volledig verantwoordelijk voor het gehuurde. De huurder draagt de volledige zorg en verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de personen die van het gehuurde gebruik maken en van de personen die in de directe omgeving zijn van de gehuurde artikelen.
  • Bij schade of vermissing aan/van het gehuurde tijdens de huurperiode is de huurder aansprakelijk voor de kosten van het repareren/vervangen van het gehuurde. Wordt de kleding in zodanige staat geretourneerd dat deze niet meer verhuurbaar c.q. repareer baar is dan wordt de huurder geacht de kleding te vergoeden. Vervangingskosten geschieden op basis van nieuwwaarde.
  • Reiniging: De kleding dient ongereinigd ingeleverd te worden.
  • De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor zowel directe als voor gevolgschade en/of letsel door het gehuurde.
  • Aan de gehuurde artikelen mogen geen veranderingen worden aangebracht.
  • Bij eerder retourneren van de gehuurde artikelen dan de afgesproken huurtermijn is geen restitutie mogelijk.
  • Kleding dient men zelf op te halen c.q. te retourneren tijdens openingstijden bij made by Josje.
  • Het verschuldigde huurbedrag en de borg dienen contant vooraf te worden voldaan. De borg bedraagt 25% van de huurprijs met een minimum van € 10,00.

Bestellen
Na opdracht wordt een aanbetaling van 50% in rekening gebracht, afhankelijk van de grootte van de opdracht wordt de overige 50% in rekening gebracht na levering óf er wordt tussentijds  25% in rekening gebracht en na levering de resterende 25%.